Zarząd Powiatu

Starosta Bielski
ANDRZEJ PŁONKA

MOIM ZDANIEM

Felieton Starosty

nr pokoju: 124

Sekretariat
Danuta Wrona
Joanna Owczarz
tel/fax 33 812 53 00, 33 822 06 72

Wicestarosta

Grzegorz Szetyński

nr pokoju: 236

Sekretariat
Anita Rutecka
tel/fax 33 812 41 18

Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
Członek Zarządu
Barbara Adamska

nr pokoju: 225

Sekretariat
Marzena Kokot
tel/fax 33 812 25 87

Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
Członek Zarządu
Dorota Nikiel

nr pokoju: 225

Sekretariat
Marzena Kokot
tel/fax 33 812 25 87

Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
Członek Zarządu
Grzegorz Gabor

nr pokoju: 225

Sekretariat
Marzena Kokot
tel/fax 33 812 25 87

Sekretarz Powiatu
Halina Kopeć
nr pokoju: 101

Sekretariat
Grażyna Kwaśna
tel/fax 33 812 48 69

Skarbnik Powiatu
Bożena Rawicka
nr pokoju: 110

Sekretariat
Justyna Kostuchowska
tel. 33 813 68 40,fax. 33 812 62 77