Wykaz szkół i placówek oświatowych

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Bielski

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektor: Jan Bieroński
Adres: ul. M. Konopnickiej 9
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax: 32 215 35 77


Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektor: Anna Gajewska
Adres: ul. Traugutta 11
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax: 32 215 03 32


Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektor: Paweł Urbańczyk
Adres: ul. Traugutta 11
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel.: 32 215 29 27
Fax: 32 215 16 96


Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektor: Magdalena Sobieska - Leśniak
Adres: ul. Nad Białką 1e
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax: 32 215 35 86


Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektor: Wanda Gryboś-Sznel
Adres: ul. Traugutta 11
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax: 32 215 32 97


Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk

Dyrektor: Jarosław Konior
Adres: ul. Grunwaldzka 220
43-374 Buczkowice
Tel./fax: 33 817 73 00


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach

Dyrektor: Agata Niemczyk
Adres: ul. Traugutta 11
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax: 32 215 22 20


Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce

Dyrektor: Agata Janosz
Adres: ul. Wielka Puszcza 91
43-353 Porąbka
Tel./fax: 33 810 60 04