WILKOWICE

  • Wójt: Janusz Zemanek

  • Przewodniczący Rady: Marcin Kwiatek 

  • Adres: 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
  • Tel. Urząd Gminy: 33 499 00 77
  • Internet: www.wilkowice.pl
  • Powierzchnia Gminy: 32 km/2
  • Ludność: 13 371
  • Szkoły: podstawowe

 


Charakterystyka Gminy
Gmina położona ona na pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego oraz Kotliny Żywieckiej. Wysokość terenu waha się między 380 a 1010 m n.p.m. Beskid Mały od Beskidu Śląskiego oddziela tzw. "Brama Wilkowicka", tworząca znaczne obniżenie terenu.
Gmina Wilkowice obejmuje trzy sołectwa: Wilkowice, Bystrą i Meszną. Ludność gminy stanowi 11.112 mieszkańców, z czego 50% zatrudnionych jest w przemyśle w Bielsku-Białej . Pozostałe 60% zajmuje się rolnictwem bądź też prowadzi własną działalność gospodarczą.
Wikowice otoczone są górami o łagodnych, kopulastych formach szczytów i silnie nachylonych, przeważnie południowych zboczach. Góry te zbudowane są z twardego piaskowca godulskiego, poprzedzielanego warstwami łupków fliszu karpackiego. Z licznych potoków i strumyków tylko kilka spływa do rzeki Soły, znaczna większość zasila swymi wodami rzekę Białą, mającą swe źódła na zboczach Klimczoka, Szyndzielni i Magury na wys. ok. 800m n.p.m., w swym górnym biegu noszącą nazwę Białka. Dolina rzeki Białej stanowi tzw. Bramę Wilkowicką rozdzielającą pasma Beskidu Śląskiego od Beskidu Małego i umożliwiającą łatwą komunikację północ-południe. Przebiega tędy linia kolejowa Bielsko-Biała - Żywiec - (Sucha, Zwardoń) i dalej na Słowację, a także dwie ważne arterie drogowe - międzynarodowa Bielsko-Biała- Żywiec (Zwardoń, Korbielów) i wybitnie turystyczna Bielsko- Szczyrk - Wisła ( tzw. mała pętla Beskidzka).
Doskonałe walory klimatyczne - duże nasłonecznienie, łagodny klimat i górskie powietrze, a także występowanie wód mineralnych spowodowały, że gmina jest często odwiedzana przez turystów. Dla przeciętnego wczasowicza, jak i dla wytrawnego turysty i narciarza okoliczne tereny mogą być idealnym miejscem dla rekreacji. Liczne punkty gastronomiczne umożliwiają wyżywienie we własnym zakresie, zaś pieczenie kiełbasek na ogniu umożliwiają duże łąki i śródleśne pastwiska, a także wydzielone tereny przy domach wczasowych.
Kąpieli wodnych można zażywać w ogólnodostępnych krytych basenach D.W. "Sadyba" lub hotelu "Magnus.Turyści lubiący wędrówki po górach, zależnie od swych możliwości fizycznych mogą zarówno zwiedzać okoliczne szczyty, jak i znakowanymi szlakami wybrać się w odległe partie gór.Przez gminę przebiegają szlaki prowadzące w pasmo Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. W zimie górzyste tereny znakomicie nadają się do uprawiania sportów zimowych o różnej skali trudności. Znajdująca się na pograniczu z Bielskiem skocznia umożliwia i ten rodzaj sportu. Narciarze mogą korzystać ze stałych wyciągów w Mesznej i Bystrej Górnej, a także z wyciągów zaczepowych instalowanych przez właścicieli gruntów na zboczach.