WILAMOWICE

  • Burmistrz: Marian Trela

  • Przewodnicząca Rady: Stanisława Kudłacik 

  • Adres: 43-330 Wilamowice, Rynek 1
  • Tel. Urząd Gminy:  33 8129430, Fax  33 8129431
  • Tel. Rada Gminy:  33 8129441
  • Internet: www.wilamowice.pl
  • Powierzchnia Gminy: 57 km/2
  • Ludność: 17.505
  • Szkoły: podstawowe

 


Charakterystyka Gminy
Gmina Wilamowice jest położona w Kotlinie Oświęcimskiej i północnej częsci Pogórza śląskiego, między Bielskiem-Białą, a Oświęcimiem. W skład gminy wchodzi miasteczko Wilamowice i pięć sołectw: Pisarzowice, Dankowice, Stara Wies, Hecznarowice i Zasole Bielańskie.
Wschodnią granicę obszaru stanowi górska rzeka Soła, która płynąc w nieuregulowanym korycie, tworzy liczne bystrza i meandry. Wzdłuż rzeki rozciśgają się rozległe rozlewiska i kamieniste plaże. Trasę zalewową Soły obficie porastają wikliny, wierzby, graby i brzozy; terasę wysoką: dęby, olchy, topole i sosny, stanowiąc naturalne siedlisko dzikiego ptactwa i zwierzyny płownej. W północno-zachodniej częsci w przysiółku Dziadowizna granica sięga po dolinę Wisły. Historia tego terenu sięga 1250 r., związana jest z przybywaniem osadników z Flandrii. Pozostałością tych czasów jest bogaty folklor, piękne, ludowe stroje i gwara, podtrzymywane w dalszym ciągu przez starszych mieszkańców oraz placówki kultury. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych obiektów: drewniany kościół parafialny z XIV w. i stara szkoła z izbą regionalną w Starej Wsi, liczne kapliczki i stare drewniane chałupy z XIX w. oraz nowe obiekty sakralne w Pisarzowicach i w Wilamowicach. Gmina ma charakter rolniczo - przemysłowy, z przewagą gospodarstw indywidualnych.