Transport

Zakres działania i zadania powiatu w zakresie transportu zbiorowego określają m.in. ustawy:
  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5 poz. 13)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1265)
Powiat Bielski przyjął do realizacji zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie 10 gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Jasienica, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice) oraz 2 gmin powiatu żywieckiego (Czernichów, Łodygowice) na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostą Żywieckim.
Przyjmując zadania organizacji transportu, Powiat Bielski kierował się przede wszystkim postulatem zapewnienia połączeń gmin powiatu bielskiego z sąsiadującym miastem Bielsko-Białą. W 2011 roku Powiat Bielski do realizacji powyższych zadań zakupił przy współudziale środków unijnych 35 nowych autobusów.
W dniu 21 czerwca 2012 r. Rada Powiatu Bielskiego podjęła Uchwałę Nr IV/24/192/12 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Bielskiego. Usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich wykonuje operator PKS w Bielsku-Białej S.A., którego powiat posiada 100% udziałów. Dodatkowo istnieje wielu przewoźników prywatnych obsługujących samodzielnie linie komunikacyjne na zasadach komercyjnych, a na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice funkcjonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Czechowice-Dziedzice.