Sesje Rady Powiatu


Uchwały Rady Powiatu

Imienne wykazy głosowań radnych

Protokoły z sesji Rady Powiatu
Terminy sesji Rady Powiatu
Interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Plan pracy Rady Powiatu na 2020 rok.

Styczeń
 1. Spotkanie noworoczne Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 3. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 r.

Realizacja:

 • Biuro Rady Powiatu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje stałe Rady
Luty
 1. Informacja nt. stanu dróg powiatowych, poziomu wykonania ich remontów i modernizacji oraz komunikacji na terenie powiatu bielskiego.
 2. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2019.

Realizacja:

 • Zarząd Dróg Powiatowych/ Komisja Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisje stałe Rady
Marzec
 1. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów nt. działalności w 2019 r.

Realizacja:

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Kwiecień
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb i oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie bielskim.
 2. Sprawozdanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2019 r.

Realizacja:

 • Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Maj
 1. Informacja o sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia.

Realizacja:

 • Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Czerwiec
 1. Debata nad raportem o stanie Powiatu Bielskiego za 2019 r.
 2. Udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 r. wraz z informacjami towarzyszącymi i stosownymi opiniami.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r.

Realizacja:

 • Komisja Rewizyjna
Sierpień
 1. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych do roku szkolnego 2020/2021.

Realizacja:

 • Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki
Wrzesień
 1. Aktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.
 2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.

Realizacja:

 • Komisja Porządku Publicznego
 • Zarząd Powiatu
Październik
 1. Informacja o aktualnych problemach w ochronie środowiska w powiecie bielskim.
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego.
 3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

Realizacja:

 • Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki
Listopad
 1. Omówienie realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu.
 2. Przedłożenie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2021 r.

Realizacja:

 • Komisja Promocji, Turystyki, Sportu
 • Zarząd Powiatu
Grudzień
 1. Przyjęcie budżetu powiatu na 2021 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2021 r.

Realizacja:

 • Zarząd Powiatu