Konkurs na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego – prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra

„Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego – prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra”

Szczegóły w załącznikach

Uchwała Konkurs Nowotwory

Ogłoszenie Nowotwory

Ogłoszenie o konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży - w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych."

Szczegóły w załącznikach

Uchwała psychiatria

Ogłoszenie

Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas VII-VIII w roku szkolnym 2019/2020 szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy. Etapy: szkolny, powiatowy czerwiec- listopad 2018 r. Konkurs organizowany przy współpracy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu