PORĄBKA

  • Wójt: Paweł Zemanek

  • Przewodniczący Rady: Zbigniew Drabek

  • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
  • Tel. Urząd Gminy: 33 8272809, 33 8272810,
  • Tel. Rada Gminy: 33 8272842
  • Internet: www.porabka.pl
  • Powierzchnia Gminy: 64 km/2
  • Ludność: 15 589
  • Szkoły: podstawowe 

 


Charakterystyka Gminy
Porąbka należy do miejscowości turystyczno- wypoczynkowych, prawie połowę powierzchni gminy stanowią lasy świerkowe. Gmina jest położona nad rzeka Sołą, wśród stoków Beskidu Małego. Po wybudowaniu zapory w Porąbce powstało jezioro o pow. 42 ha stanowiące wielką atrakcję dla licznie odwiedzających gminę turystów. Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegowa i turystyczną z wieloma szlakami prowadzšcymi przez szczyty Beskidu Małego.