Partnerstwa powiatu

RHEIN-ERFT (NIEMCY)
Powiat leżący w Nadrenii w Północnej Westfalii. Siedzibą jest Bergheim. Współpracę z niemieckim powiatem władze powiatu bielskiego podpisały
14 września 2001roku. Na mocy umowy partnerskiej powiaty rozwijają działalność na różnych płaszczyznach, głównie w dziedzinach kultury, sportu, turystyki, zdrowia, pomocy społecznej, transportu i komunikacji. Dzięki nawiązanej współpracy przedstawiciele młodzieży uczestniczą w konferencji BIMUN będącej symulacją obrad ONZ. Niemieckie drużyny ratowników medycznych biorą udział w Zimowych Międzynarodowych Mistrzostwach  w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku. 12 lat współpracy partnerskich powiatów zaowocowało wieloma spotkaniami i konferencjami, wymianą młodzieży i seniorów, bezpośrednią współpracą szkół ponadgimnazjalnych,  organizacją wystaw fotograficznych i plastycznych młodych artystów pod wymownym tytułem „Inna droga do Polski” , zarówno w Polsce jak i Niemczech oraz promocją tomików poezji Juliusza Wątroby w Rhein – Erft Niemczech i Eweliny Dacher w Powiecie Bielskim.

KICMAŃ (UKRAINA)
Powiat  leżący w obwodzie czernowieckim położony nad rzeką Sowycą. Współpraca z partnerskim powiatem na Ukrainie rozpoczęła się w 2002 roku, porozumienie o współpracy podpisano 9 października 2002r. Na przełomie lat współpraca między powiatami układała się wzorowo. Liczne wymiany młodzieży, przyjazdy drużyn na Zimowe Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym w Szczyrku oraz turniej Mini Euro 2012 w Dankowicach to tylko, niektóre przykłady owocnej i ścisłej współpracy. Efektem partnerstwa był przyjazd zespołu folklorystycznego na Tydzień Kultury Beskidzkiej w sierpniu 2012 roku. Występ przyjęty został bardzo ciepło i przyjaźnie, a dla samego zespołu był ogromnym przeżyciem. Powiat bielski przekazał również dwie karetki medyczne dla społeczności partnerskiego powiatu Kicmań na Ukrainie. Ponadto dzięki naszym staraniom ukraiński powiat nawiązał współpracę z niemieckim powiatem Rhein-Erft.

SZOLNOK (WĘGRY)
 Miasto leżący w środkowych Węgrzech nad ujściem rzeki Zagyva. Partnerstwo zainicjowano w 1999 roku. Przez pierwsze lata powiat bielski bezpośrednio współpracował z Szolnok na Węgrzech. Po latach współpraca zeszła na poziom gmin powiatu bielskiego (Porąbka, Jaworze, Wilamowice, Kozy, Szczyrk), która rokrocznie uczestniczy w festiwalach i spotkaniach organizowanych zarówno na terenie gmin powiatu bielskiego, jak i w Szolnok na Węgrzech.

REGION  PAS DES CALAIS (FRANCJA)
Z inicjatywy partnera węgierskiego (województwo Szolnok) przy wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego powiatowi Bielskiemu zaproponowano współpracę  z Departamentem Pas des Calais.
Współpraca odbywa się w układzie regionów: Województwo Śląskie, Departament Pas Des Calais, Województwo Szolnok, powiat bielski i powiat Żywiecki. W swoim zakresie współpraca obejmuje przede wszystkim pomoc społeczną, w tym promocję we Francji spektaklu teatralnego w wykonaniu osób niepełnosprawnych, uczęszczających do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy oraz działania w turystyce.

Stowarzyszenie Miast i Gmin Biała Orawa (SŁOWACJA)
Powiat Bielski podpisał umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Miast i Gmin Biała Orawa w dniu 28.05. 2009 roku.
Współpraca ta dotyczy głównie turystyki,  wzajemnej promocji atrakcji turystycznych, dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego oraz organizacji imprez rekreacyjnych. Oprócz wymiany doświadczeń, partnerzy wspólnie realizują transgraniczne projekty, korzystając ze środków z Unii Europejskiej.