Ogłoszenia

„ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKEIGO W 2020R.”

- Uchwała ws. rostrzygnięcia konkursu.pdf

„INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2020 R.”

- Informacja.pdf

- Uchwała.pdf

- Załacznik nr 1 - Regulamin.pdf

„OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2020R.”

- Ogłoszenie Komisja Konkursowa.pdf

- Regulamin Komisji Konkursowej.pdf

- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji NPP.doc

- Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

„OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2020R.”

- Ogłoszenie konkursowe.pdf

- Załącznik nr 1 - OFERTA.doc

- Załacznik nr 2 - SPRAWOZDANIE.doc

- Uchwała Nr 379_2019 - konkurs ofert.pdf

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

„ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2019R.”

- Uchwała Rozstrzygnięcie.pdf

„ INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 R. ”

- Uchwała 416_2018- Powołanie Komisji Konkursowej.pdf

- Informacja.pdf

„ OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 R. ”

- Informacja o przetwarzaniu danych- Członek Komisji Konkursowej.doc

- Ogłoszenie o naborze na Członków Komisji.pdf

- Załącznik Nr 1- Zgłoszenie Kandydata do Komisji.pdf

- Załącznik 2 - Regulamin Komisji Konkursowej.pdf

„ OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 R. ”

- Uchwała 19.10..pdf

- Ogłoszenie konkrusowe NPP na rok 2019.doc

- Zalacznik 1 do Ogloszenia- WZoR OFERTY.doc

- Zalacznik nr 2 do Ogloszenia - WZoR SPRAWOZDANIA (1).doc

„ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018R.”

- Uchwała Rozstrzygnięcie.pdf

„INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018R.

- Uchwała 416_2017- Powołanie Komisji Konkursowej.pdf

- Informacja.pdf

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 R.

- Ogłoszenie ws. naboru.pdf

- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji NPP 2017.doc

- Załącznik Nr 2 - regulamin nabór do komisji nieodpłatnsa pomoc prawna 2017.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018R.

- Uchwała Nr 394_2017 (zmiana terminu) Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z 16.10.17.pdf

- Uchwała Nr 379_2017 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z 13.10.17.pdf

- Załącznik 1 do Ogłoszenia- WZÓR OFERTY.doc

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr - OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2018.doc

- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - WZÓR SPRAWOZDANIA.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017R.

- Uchwała Rozstrzygniecie.pdf

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 R.

- Uchwała 3892016 w sprawie powołania Komisji Konkursowych.pdf

- Załącznik Nr 1 do uchwały- Regulamin.doc

- Ogłoszenie nabór do komisji NPP.doc

- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji NPP 2015.doc

- Załącznik Nr 2- regulamin nabór do komisji nieodpłatna pomoc prawna.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017r.

- Uchwała zarządu - nieodpłatna pomoc prawna.doc

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr - OGŁOSZENIE KONKURSOWE

- Załącznik 1 do Ogłoszenia- WZÓR OFERTY.doc

- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - WZÓR SPRAWOZDANIA.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016R.

- Uchwała 408/2015.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016R.

- Ogłoszenie konkursu.doc
- Załącznik nr 1 Wzór oferty.doc
- Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc
- Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania.doc
- Załącznik nr 4.doc
- Załącznik nr 5.doc
- Załącznik nr 6.doc
- Uchwała zarządu - nieodpłatna pomoc prawna.doc
- Karta oceny Merytorycznej oferty -Wzór.doc
- Karta oceny formalnej oferty -Wzór.doc

 Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2015

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016R.

- ogłoszenie naboru do komisji.doc
- załącznik nr 1-formularz zgłoszeniowy do komisji.doc
- załącznik nr 2-regulamin komisji konkursowej.doc

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016r.

- informacja o wyniku naboru.pdf
- Uchwała 385.pdf