Heraldyka Powiatu Bielskiego

HERB
Złoto – srebrny orzeł na błękitno – czerwonym tle

Herb powiatu bielskiego, podobnie jak flaga i pieczęć nawiązują do historii terenów wchodzących w skład obecnego powiatu, składającego się z dziesięciu gmin. Na pierwszy plan wysuwa się ich przynależność do dwóch większych jednostek terytorialnych – na zachodzie do Śląska Opolskiego, a później Cieszyńskiego, zaś na wschodzie do dzielnicy senioralnej, czyli ziemi krakowskiej. Dlatego przy utworzeniu herbu połączono historyczne symbole zachodniej i wschodniej części obecnego powiatu. Symbolami tymi są herby księstwa cieszyńskiego i ziemi krakowskiej. Herby połączono poprzez umieszczenie w polu dzielonym w słup – pionowo połowy herbów cieszyńskiego i krakowskiego. Jest to zgodne z często stosowaną w heraldyce zasadą pars pro toto, według której część (w tym przypadku połowa orła) jest równoznaczna z całością (całym orłem). Opis heraldyczny tak skomponowanego herbu brzmi: w słup w prawej błękitnej połuorzeł złoty, w lewej czerwonej połuorzeł srebrny, oba z przepaską, dziobem i łapami złotymi, z koroną złotą na głowach. Autorem projektu jest Instytut Heraldyczno – Weksylologiczny z siedzibą w Górkach Wielkich, kierowany przez Alfreda Znamierowskiego – znanego heraldyka i weksylologa, dziennikarza i autora wielu książek i publikacji poświęconych tej tematyce.

Komisja Heraldyczna działająca przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśliła walory graficzne herbu Powiatu Bielskiego oraz wyraziła uznanie dla wkładu pracy dającego w efekcie herb przedstawiający w sposób klarowny i jednoznaczny uwarunkowania geograficzne i historyczne regionu oraz ich zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. Tak opracowany symbol jest własnością powiatu oraz znakiem prawnie chronionym, a jego używanie i rozpowszechnianie musi odbywać się wyłącznie w sposób zapewniający należną mu cześć, powagę i poszanowanie. Promocja herbu jako element popularyzacji dziedzictwa kulturowego ma również istotne znaczenie dla identyfikacji wizualnej powiatu i utrwalenia tożsamości powiatowej.

LOGO

Logo w sposób syntetyczny określa charakter powiatu bielskiego. Prosta i wyważona kompozycja, której kolorystyka kojarzy się ze słonecznym Podbeskidziem w sugestywny sposób promuje powiat. Koło żółtego koloru odwołuje się do słonecznej strony powiatu nastawionego na turystykę, zdrowie i odpoczynek. Kształt imitujący pagórki, informuje o górskim charakterze terenu, natomiast zieleń odwołuje się do ekologicznych postaw. Ciężki czarny napis POWIAT BIELSKI symbolizuje przemysł, głównie wydobywczy. Całość tworzy syntetycznie zwartą formę ułatwiającą identyfikację z otoczeniem.
Logo powiatu bielskiego zostało wyłonione w drodze konkursu w marcu 2001 roku spośród 44 prac. Autorem znaku graficznego jest Zbigniew Poraniewski.