Konkurs Firma Roku

Tytuł „Firma Roku”, nadawany w ramach konkursu, promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne oraz usługowe i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym.

Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy nadawaniu wyróżnień są:
zysk netto, wartość eksportu, wartość inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, średnia płaca, wzrost zatrudnienia, działalność na rzecz promocji regionu, działania proekologiczne, działalność sponsoringowa i charytatywna, działania na rzecz tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Przy ocenie uwzględniane są także certyfikaty potwierdzające poziom metod zarządzania i kontroli jakości oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Ważnym elementem przy ocenie przedsiębiorstwa jest także opinia środowiska czy tradycje firmy. Kapituła Konkursu złożona z Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Starostów Bielskiego, Cieszyńskiego i Żywieckiego przyznaje następujące nagrody dla firm wybranych spośród nominowanych do nagród (po 3 firmy w każdej kategorii):
  • Firma Roku  Miasta Bielska-Białej,
  • Firma Roku Ziemi Bielskiej,
  • Firma Roku  Ziemi Cieszyńskiej,
  • Firma Roku Ziemi Żywieckiej.
Kapituła może również przyznać Nagrodę Specjalną dla najlepszej firmy regionu.

Do Konkursu kandydatury mogą zgłaszać małe (w tym mikroprzedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze), średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

W latach poprzednich odbyły się już trzy edycje tego konkursu: Firma Roku 2010, Firma Roku 2011 i Firma Roku 2012.
Tegoroczna, IV już edycja tego konkursu konkursu, a więc Firma Roku 2013, ogłoszona zostanie na tej stronie internetowej w terminie późniejszym. Będzie tutaj również do pobrania Regulamin Konkursu, także formularze niezbędne do złożenia.