Kluby radnych

Kadencja 2018-2023


Klub Radnych Rodzina, Prawo, Wspólnota
Jerzy Kubik - Przewodniczący Klubu
Jan Borowski- Członek Klubu
Helena Byrdy-Przybyła- Członek Klubu
Władysława Gańczarczyk- Członek Klubu
Czader Jacek- Członek Klubu
Dorota Nikiel- Członek Klubu
Andrzej Płonka- Członek Klubu
Caputa Adam- Członek Klubu
Grabka-Grzechynia Gabriela- Członek Klubu

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Józef Herzyk - Przewodniczący Klubu
Barbara Adamska- Członek Klubu
Krzysztof Chodorowski- Członek Klubu
Janina Janica-Piechota- Członek Klubu
Jan Stanclik- Członek Klubu
Łukasz Pasierbek- Członek Klubu
Artur Rzepecki- Członek Klubu
Grzegorz Szetyński- Członek Klubu
Józef Świerczek- Członek Klubu

Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
Grzegorz Gabor - Przewodniczący Klubu
Grzegorz Gawęda - Członek Klubu
Edward Kućka- Członek Klubu
Andrzej Sowa - Członek Klubu

Klub Radnych Nowa Inicjatywa
Grzegorz Kotowicz - Przewodniczący Klubu
Marcin Dziki- Członek Klubu
Ewa Kmiecik - Wronowicz- Członek Klubu
Wojciech Zawada- Członek Klubu
Zdzisław Badowski- Członek Klubu

Radni niebędący członkami Klubów Radnych
Mirosław Greczka- Porozumienie - Aktywni Mieszkańcy
Stanisław Pięta- Porozumienie Aktywni Mieszkańcy