JAWORZE

  • Wójt:  Radosław Ostałkiewicz 

  • Przewodniczący Rady: Zbigniew Putek

  • Adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
  • Tel. Urząd Gminy: 33 8172195, 33 8172534
  • Tel. Rada Gminy: 33 8172195, 33 8172813
  • Internet: www.jaworze.pl
  • Powierzchnia Gminy: 21 km/2
  • Ludność: 7 299
  • Szkoły: podstawowe

 


Charakterystyka Gminy
Osada podmiejska o charakterze letniskowo- uzdrowiskowym. Pierwotnie własność miasta Bielska . Jaworze rozsiadło się u północnego progu Beskidu Śląskiego w rozgałęzieniu ułożonych południkowo ramion górskich łączących się w masywie Błotnego ( 917 m ) nazywanego też popularnie - Błatnią. Głęboko wcięte doliny oraz stromo opadające zalesione stoki Bucznika (679 m), Ostrego (659 m), Borowiny (718 m) i Palenicy (688 m) tworzą urocze tło dla położonego na pagórkach Jaworza. Istniejąca od końca XII stulecia wioska należy do najstarszych w Księstwie Cieszyńskim, co potwierdzają zapiski w księgach biskupstwa wrocławskiego z 1305 r. Kiedy w połowie XVI w. wyodrębniono tutaj zależne od Cieszyna bielskie państwo stanowe, mieszkańcy Jaworza byli pod silnym wpływem reformacji. Już wówczas Jaworze dzieliło się na Dolne, Średnie i Górne. W XVIII w. właścicelami wsi byli Marklowscy, Laszowscy, a pod koniec stulecia drogą ożenków przeszły, w ręce rodziny Saint Genois d`Anneaucourt. O ile poprzedni właściciele pozostawili po sobie zabudowania folwarczne i kościoły ubu wyznań, Maurycy Saint Genois podniósł w 1862 r. Jaworze do rangi głośnego, pierwszego uzdrowiska w Beskidzie Śląskim. Mimo iż po zmianie właściciela w 1906 r. Jaworze utraciło prawo kurortu, renomę miejscowości utrzymywał słynny zakład wodoleczniczy dr. Zygmunta Czopa. Wybudowane w 1927 r. prewentorium, po II wojnie światowej stało się szeroko znanym z sukcesów leczniczych Beskidzkim Ośrodkiem Sanatoryjno - Rehabilitacyjnym. Wiele nowych obiektów wczasowo - rekreacyjnych , a w szczególności odkrycie bogatej w sole jodowo-bromowe wody, jest zapowiedzią dalszego rozwoju uzdrowiska. Kilka szlaków umożliwia górską wędrówkę na okoliczne szczyty i w bardziej odległe rejony Beskidu Śląskiego. Szczególną sympiatią gości cieszą się zawsze pełne miłych niespodzianek spacery na dwa pobliskie pagórki: Goruszkę (414 m) i Młyńską Kępę (417 m). W centrum wsi pałac hr. Larischa. Poza tym kościół ewangelicki z 1782 r., park ze starodrzewem i egzotycznymi drzewami, cmentarz z obeliskiem rodziny Saint Genois.