JASIENICA

  • Wójt: Janusz Pierzyna

  • Przewodniczący Rady: Czesław Machalica 

  • Adres: 43-385 Jasienica nr 159
  • Tel. Urząd Gminy: 33 8152451...2, fax: 33 8153002
  • Tel. Rada Gminy: 33 8152301...2
  • Internet: www.jasienica.pl
  • Powierzchnia Gminy: 91 km/2
  • Ludność: 24 117
  • Szkoły: podstawowe

 


Charakterystyka Gminy

Miejscowość, której nazwa wywodzi się od jesionów porastających niegdyś podmokły teren, jest siedzibą jednej z najrozleglejszych gmin w wojewodztwie, obejmującej 14 sołectw.
Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1305 r. w "Księdze Fundacyj". Dziś na terenie gminy rozwija się rolnictwo i przemysł: Fabryka Mebli Giętych, Zakład Ceramiki, Płytek i Wyrobów Sanitarnych.
Aktywną działalność prowadzi między innymi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy "Drzewiarz", Zespół Regionalny "Jasieniczanka".