EFS

 • Projekt stypendialny pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - II edycja >

  Sprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2009/2010 pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – II edycja. Read More
 • Projekt stypendialny - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/11 >

  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na rok szkolny 2010/2011 Read More
 • Nauka drogą do sukcesu na Śląsku >

  W związku z dużym zainteresowaniem programem stypendialnym „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium został przedłużony. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać Read More
 • Projekt stypendialny - „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu" >

  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Read More
 • „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” – informacje ogólne >

  Powiat bielski realizuje projekt pn.: „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania Read More
 • Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk >

  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż w sierpniu br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk”. Read More
 • Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach - szansą na lepszą przyszłość >

  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej informuje, iż w styczniu 2015 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – szansą na lepszą przyszłość ”.  Read More
 • 1