Gospodarka powiatu

Powiat bielski o powierzchni 457 km2 położony jest w południowej części województwa śląskiego, na pograniczu Śląska i Małopolski. Zamieszkuje go ponad 157 tysięcy mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 10 gmin: Szczyrk, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice.
W gospodarce dominuje oraz prężnie rozwija się przemysł, turystyka, i rolnictwo. Pozytywna gospodarczo jest bliskość aglomeracji (Katowice, Kraków, Wrocław), międzynarodowych tras (droga nr1, autostrada A4) i stolic europejskich (Praga, Budapeszt, Bratysława, Wiedeń). Jednak potężnie rozwijająca się infrastruktura nie przeszkadza w kultywowaniu regionalnej kultury i dbaniu o tereny zielone.

Region posiada znaczny potencjał turystyczny, co pozwala turystykę uznać za jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego. Ale powiat bielski może poszczycić się także korzystnymi warunkami dla prowadzenia biznesu. Funkcjonuje tu ponad 15 700 podmiotów gospodarczych, nie brakuje tu małych przedsiębiorstw, średnich i dużych firm funkcjonujących na europejskim poziomie. Większość z nich radzi sobie bardzo dobrze, głównie w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii oraz budownictwa i rolnictwie. W porównaniu z ubiegłymi latami nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych o ponad 4%. Trudno się temu dziwić, gdyż największym bowiem bogactwem tej ziemi są ludzie – ich operatywność, zaangażowanie i wytrwałość. Istniejący na terenie powiatu Bielski Park Techniki Lotniczej w Kaniowie stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne.