BUCZKOWICE

 • Wójt: Józef Caputa

 • Przewodniczący Rady: Jerzy Foltyniak

 • Adres: 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730
 • Tel. Urząd Gminy: 33 499 00 66
 • Internet: www.buczkowice.pl
 • Powierzchnia Gminy: 19 km/2
 • Ludność: 11 174
 • Szkoły: podstawowe, licea

 


Charakterystyka Gminy
Gmina Buczkowice (w skład której wchodzą cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna), położona jest na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnóża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne. Przez jej obszar przechodzą drogi turystyczne: Bielsko-Biała - Szczyrk - Wisła oraz Szczyrk - Żywiec . Początki osadnictwa na terenie Gminy związane są z "państwem żywieckim" i przypadają na XIII/XIV wiek. Pierwsze źródła pisane pochodzą z 1581 roku i dotyczą Rybarzowic - typowa rolniczej wsi kmiecej. W XVI wieku zaczyna się proces osadnictwa koczujących pasterzy, w wyniku którego w XVII wieku powstają wsie zrębne Buczkowice i Godziszka. Ludność miejscowa trudniła się: rolnictwem, hodowlą bydła i ryb oraz pasterstwem. Od połowy XIX wieku następuje rozwój przemysłu. Powstają młyny, tartaki, zapałczarnia, Fabryka Mebli Giętych oraz fabryki związane z przemysłem włókienniczym (fabryka sukna, wałkowania sukna, folusz). W 1990 r., po kolejnej reformie administracyjnej gmina Buczkowice uzyskała samodzielność i od tego czasu następuje jej prężny rozwój.
Rada Gminy przy współudziale mieszkańców realizuje inwestycje w zakresie ochrony środowiska naturalnego:

 • cała gmina jest zgazyfikowana, gmina posiada wspólnie z gminą Wilkowice nowe, ekologiczne składowisko odpadów komunalnych z segragacją odpadów u źródła,
 • gmina posiada biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków (w chwili obecnej gmina jest skanalizowana w 35%), mieszkańcy gminy korzystają obecnie w 30% z sieci wodociągowej,
 • gmina posiada nowoczesną łączność telefoniczną - 1288 numerów.

Rekreacji i wypoczynkowi sprzyja rozwinięta baza noclegowa: ośrodki wczasowe, domki letniskowe, kwatery prywatne oraz schronisko młodzieżowe.