BESTWINA

  • Wójt Gminy – Artur Beniowski
  • Przewodniczący Rady: Jerzy Stanclik

  • Adres: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
  • Tel. Urząd Gminy: 32 215 77 00, fax: 32 215 77 12
  • Tel. Biuro Rady: 32 215 77 11
  • Internet: www.bestwina.pl
  • Powierzchnia Gminy: 38 km/2
  • Ludność: 11 787
  • Szkoły: podstawowe

 


Charakterystyka Gminy
Bestwina leży w Kotlinie Oświęcimskiej. Jest gminą rolniczą, posiadającą dobrze zorganizowane i prosperujące gospodarstwa, także warzywnicze i rybno-hodowlane. Prawie 100% gospodarstw podłączonych jest do sieci wodociągowej i gazowniczej. Funkcjonuje tu szereg innych podmiotów gospodarczych, w tym dwie żwirownie, dające zatrudnienie głównie miejscowej ludności. W gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola, działa Gminna Biblioteka Publiczna z trzema filiami.
Bestwina graniczy z Bielsko-Białą, posiada dogodne połączenia drogowe i kolejowe.