• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

13 Mar 2019

Szanowni Państwo, w związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO* pragniemy Państwa poinformować
o przetwarzaniu danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. Kontakt możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tel. (33) 813 69 00.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa na podstawie tych przepisów i zawieranych umów, w ograniczonym zakresie również na podstawie Państwa zgody - według art. 6, 9 i 10 RODO.

4. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Dane będą przetwarzane w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu odwołania zgody.

6. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych jest obowiązkowe, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zrealizowania usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne a brak ich podania może skutkować m.in. ograniczeniem form komunikacji.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ O PROWADZONYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zapis obrazu z poszczególnych kamer prowadzony jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – ul. Piastowska 40 oraz wokół budynku i na parkingu zewnętrznym przy ul. Asnyka oraz przy ul. Mieszka I na podstawie art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy – Kodeks Pracy.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).